top of page

עמותת הידידים

הקרן למוסיקה ראשון לציון ע"ר

הקרן הוקמה בשנת 1991 כדי לסייע לנגנים, מהם עולים חדשים לישראל וכן אחרים, ובמיוחד תושבי העיר ראשון לציון, לעודד, לסייע, לתמוך ולטפח בנגינה או מחקר של מוסיקה יהודית או ישראלית. לרכוש או לסייע לרכוש, כלי נגינה, אביזרי במה ואמצעי המחשה שיש בהם צורך לנגנים בעיר ראשון לציון, להפיק, להדפיס ולשווק תקליטים, תכניות טלויזיה, קלטות וידאו וכל חומר אחר בקשר לפעילות מוסיקלית בעיר ראשון לציון, לסייע לארגן, לקיים ולנהל מסעי הופעות בארץ ובחו"ל, להפיק קונצרטים מיוחדים ומופעים מוסיקליים ולארגן אירועים תרבותיים, לסייע

בהבאת נגנים, סולנים, מנצחים ואנשי מוסיקה לארץ לקידום ענייני תרבות המוסיקה בעיר ראשון לציון.

 

רז קינסטליך - נשיא הקרן | יעקב גינדי - יו”ר הקרן | אביב ברוש - רואה חשבון | שרה לוין - יו”ר ועדת הכספים

אליעזר אלקון | יחיאלה טורק* | נמרוד בן-יעקב | אביבה עטרי*

*ועדת ביקורת

bottom of page