top of page

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון פועלת משנת 1989 גם כתזמורת האופרה הישראלית.

במהלך 31 השנים שחלפו מאז משתפים שני הגופים המוסיקליים פעולה במסגרת ההפקות של בית האופרה הישראלית, לצד פעילותה של התזמורת כתזמורת סימפונית.

ביולי 2018 מונה מאסטרו דן אטינגר לתפקיד מנהלה המוסיקלי של התזמורת לצד היותו המנהל המוסיקלי של האופרה הישראלית. צעד זה נועד להעמיק את שיתוף הפעולה בין הגופים ומהווה בשורה מרעננת לעשייה המוסיקלית בישראל. ניהול מוסיקלי משותף מבטיח את הרחבת הסינרגיה בין התזמורת הסימפונית והאופרה הישראלית, ומאפשר לאטינגר להוביל מהלכים אמנותיים משותפים שיתרמו לקידום המצוינות האמנותית של שני המוסדות. 

 

לאתר האופרה הישראלית: http://www.israel-opera.co.il/

bottom of page