top of page

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

אמנים

מנהל מוסיקלי ומנצח - מאסטרו ירון גוטפריד

מרצה - ירון גוטפריד

זמרת מצו סופרן: קארין שיפרין

תכנית הקונצרט

הרצאה – המסתורין מאחורי אמנות הניצוח. מה בדיוק תפקידו של המנצח ומה נדרש ממנו?

על השפה התנועתית, ניהול חזרה (כולל הסברים ופרשנויות) על הקשר בין ניצוח לניהול, וכיצד מגבשים פרשנות ליצירה מוסיקלית.

קונצרט – קונצרט "מעבדה" ייחודי בו נחקור את עבודתו של המנצח מול הקהל במעיין כניסה לתהליך החזרה בעבודה על יצירות. בין היצירות שיבוצעו: פתיחה ואריות מתוך האופרה "הספר מסביליה" מאת רוסיני, אריות מפורסמות מתוך האופרה "כרמן" מאת ביזה, וסימפוניה מס' 40 מאת מוצרט.


כרטיסים
תכנית
אמנים
bottom of page