top of page

purchase of tickets

to purchase tickets

hour

date

location

to purchase tickets

hour

date

location

to purchase tickets

hour

date

location

to purchase tickets

hour

date

location

artists

מנהל מוסיקלי ומנצח - מאסטרו ירון גוטפריד

מרצה - ירון גוטפריד

זמרת מצו סופרן: קארין שיפרין

The concert program

הרצאה – המסתורין מאחורי אמנות הניצוח. מה בדיוק תפקידו של המנצח ומה נדרש ממנו?

על השפה התנועתית, ניהול חזרה (כולל הסברים ופרשנויות) על הקשר בין ניצוח לניהול, וכיצד מגבשים פרשנות ליצירה מוסיקלית.

קונצרט – קונצרט "מעבדה" ייחודי בו נחקור את עבודתו של המנצח מול הקהל במעיין כניסה לתהליך החזרה בעבודה על יצירות. בין היצירות שיבוצעו: פתיחה ואריות מתוך האופרה "הספר מסביליה" מאת רוסיני, אריות מפורסמות מתוך האופרה "כרמן" מאת ביזה, וסימפוניה מס' 40 מאת מוצרט.


כרטיסים
תכנית
אמנים
bottom of page