top of page
Zvi palsar_Lisa-Marie Mazzucco.jpg

"לילה"

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

"לילה"

לרכישת כרטיסים - 03-9484840

אמנים

טל ברגמן – מצו סופרן

רביב לייבזירר – פסנתר

שישיית קשתני התזמורת

תכנית הקונצרט

ראוול - אונדין מ"גספר של הלילה" לפסנתר

רספיגי - "השקיעה" לזמרת ורביעיית כלי קשת

שופן, פורה - נוקטורנים לפסנתר

מבחר שירי לילה

שנברג - "ליל הוד" לשישיית כלי קשת

רכישת כרטיסים
אמנים
תכנית הקונצרט
bottom of page