top of page
IMG_8313.JPG

תכנית "צליל תיכון" היא המשכה הישיר של התכנית המוצלחת שהתזמורת מריצה בעשור האחרון, "צליל ראשון".

הפעילות עם תלמידי בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים (13-18) כוללת שני מרכיבים: בי"ס מנגן שבמסגרתו מוקמת תזמורת של תלמידי ביה"ס, ואנו מלווים את התכנית על היבטיה השונים, ותכנית הדומה במתכונתה לתכנית "צליל ראשון" עת הדור הצעיר בעיר פוגש את התזמורת ואת חוויית המוסיקה הקלאסית במסגרות הלימוד שלו, תוך התאמת התכנית ותכניה לתלמידים בוגרים יותר. 

חשיבות התכנית היא לא רק חשיפת הדור הבא לצלילים הקלאסיים אלא בעיקר לימוד והטמעת ערכים קלאסים ותרבותיים כחלק מתכנית לימוד מובנית ולא רק במסגרת חוויה.

מנהל תוכנית "צליל תיכון" – המנצח גל אלתרוביץ' office@isorl.co.il

התזמורת מודה לסל תרבות ארצי, לסל תרבות עירוני, למינהל החינוך העירוני, לצוותי החינוך ולוועדי ההורים על תמיכתם ועל חלקם העצום בהצלחה התכנית. תודה מיוחדת לקרן פרץ נפתלי על תמיכתה המתמשכת בתכנית.

שותפינו לתכנית "צליל תיכון" מאפשרים את הרחבתה לערים נוספות ברחבי הארץ, ובפרט בפריפריה. במסגרת השותפות אפשר לאמץ גן ילדים או בית ספר, שכונה, עיר.

תמיכתכם מסייעת בידינו בהשגת היעדים החינוכיים של התכנית ובהרחבת קהל היעד, הן כמותית והן בטווח הגילאים שלו.

 

bottom of page